آخرین مطالب

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

EnFa
میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب به روش MBR با غشاء فلت شیت

میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب به روش MBR با غشاء فلت شیت

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 88 نفر
میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب به روش MLE + فیلم

میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب به روش MLE + فیلم

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 89 نفر
ماکت هیدرودینامیک مجتمع آبرسانی روستایی + فیلم

ماکت هیدرودینامیک مجتمع آبرسانی روستایی + فیلم

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 82 نفر
پایلوت تصفیه فاضلاب به روش UASB+A2O

پایلوت تصفیه فاضلاب به روش UASB+A2O

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 92 نفر
بردهای تخصصی الکترونیکی | Electronic Specialty Board

بردهای تخصصی الکترونیکی | Electronic Specialty Board

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 68 نفر
دیفیوزر مینیاتوری | Fine & Course Diffuser

دیفیوزر مینیاتوری | Fine & Course Diffuser

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ 64 نفر
مولتی‌دوزینگ با کنترل PLC و دبی مجزّا | Multi Dosing Pump with PLC Control

مولتی‌دوزینگ با کنترل PLC و دبی مجزّا | Multi Dosing Pump with PLC Control

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ 58 نفر
الکترود | Electrode

الکترود | Electrode

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ 63 نفر
ماژول غشاء هالوفایبر | Hallow Fiber Membrane Module

ماژول غشاء هالوفایبر | Hallow Fiber Membrane Module

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ 93 نفر
دوزینگ چندگانه با کنترل دبی مجزا | Multi Dosing Pump with Flow Control

دوزینگ چندگانه با کنترل دبی مجزا | Multi Dosing Pump with Flow Control

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۷ 60 نفر
غشاء فلت شیت | FlatSheet Membrane

غشاء فلت شیت | FlatSheet Membrane

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۷ 79 نفر
نی حیات | Straw Life

نی حیات | Straw Life

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۷ 84 نفر
نی حیات مدولار | Modular Straw Life

نی حیات مدولار | Modular Straw Life

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۷ 92 نفر
پایلوت انکوباتور آزمایشگاهی

پایلوت انکوباتور آزمایشگاهی

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ 89 نفر
دستگاه کنترل دبی به همراه اندازه گیری حجمی

دستگاه کنترل دبی به همراه اندازه گیری حجمی

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ 67 نفر