آخرین مطالب

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

EnFa

محیط زیست

Mohit Zist 194وقوع بحران‌های محیط‌زیستی و کمیابی منابع، نگرانی‌های عمیقی را در سطوح مختلف جوامع انسانی ایجاد نموده که ضرورت رفع آن لحاظ نمودن معیارهای محیط‌زیستی در فعالیت‌های توسعه‌ای است. بین انسان و طبیعت رابطه‌ای دوطرفه وجود دارد. بشر برای منافع خویش طبیعت را مورد بهره‌برداری قرار داده و سعی در کنترل محیط‌زیست دارد راه‌ها و ابزارهایی را برای رسیدن به اهداف و بهبود رفاه خویش اختراع کرده است تاثیرات ناشی از آن برروی زندگی انسان بسیار عمیق است و تنها بر وضعیت رفاهی انسان تاثیرگذار نیست بلکه ممکن است شرایطی را ایجاد کند، که مغایر با رفاه انسان باشد. اینجاست که ضرورت مطالعات ارزیابی زیست محیطی از جمله ارزیابی‌اثرات‌توسعه بر محیط‌زیست مشخص می‌شود. طرح‌های آب و فاضلاب نیز از این قائده مستثنی نبوده و اثرات زیست محیطی آنها می‌بایست مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. چه بسا انجام بسیاری از طرح‌ها که در نگاه اول در جهت حفاظت از محیط زیست به نظر آمده لیکن در بازه طولانی، مشکلات لاینحل را برای محیط زیست بوجود آورده است.