آخرین مطالب

شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

En Fa

شبکه زهکشی

الف) شبکه‌های زهکشی سطحی آب باران پس از رسیدن به زمین تحت تأثیر عواملی از جمله جنس خاک و ضریب نفوذ پذیری، توپوگرافی و شیب زمین، دمای هوا، شدت و مدت بارش به سمت منطقه پایین حوزه حرکت خواهد کرد. میزان دبی رواناب سطحی یا کمیت آن به عوامل مختلفی بستگی خواهد داشت که جهت […]

ادامه مطلب

شبکه‌های آبیاری

اجرای طرح‌های آبیاری، به دلیل ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی و بهره برداری از آن توسط کشاورزان دارای اهمیت ویژهای بوده و در اولویت‌های برنامه‌ریزی اجرایی هر کشور قرار دارد. سهم عمده مصرف آب در جهان در کشاورزی بوده و کاهش مصرف آب در آن با اجرای روش‌های نوین آبیاری، نقش عمده و بسزایی […]

ادامه مطلب

ایستگاه‌های پمپاژ

ایستگاه‌های پمپاژ، قلب تپنده سیستم‌های آب و فاضلاب هستند. این ایستگاه‌ها در گستره بسیار وسیعی از نظر ظرفیت ساخته می‌شوند. دامنه این گستره، از پمپ‌های کوچک که پمپاژ آب یک یا چند واحد مسکونی را برعهده دارد تا ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ جهت انتقال مقادیر قابل توجهی از آب یا فاضلاب، تغییر می‌کند. در طرح این […]

ادامه مطلب

استفاده مجدد از پساب

دفع پساب با توجه به منبع پذیرنده، دارای کیفیت و حتی کمیت خاص می‌باشد. هر پذیرنده شرایط خود را برای میزان و شرایط پساب خواهد داشت. امروزه از دفع پساب بصورت خام در منابعی مانند چاه‌های جذبی، رودها و رودخانه‌ها و دریاها تا استفاده مجدد در آبیاری مزارع یا فضای سبز، استفاده در صنعت یا […]

ادامه مطلب