آخرین مطالب

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

EnFa

میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب به روش MLE + فیلم

فرآیند تصفیه فاضلاب به روش (MLE (Modified Ludzack Ettinger از روشهای ارتقاء یافته لجن فعال است که توانایی حذف نیروژن را نیز دارا است.

در این فرآیند، لجن را در معرض شرایط کم هوازی قرار میدهند و در این شرایط، با پایین آمدن میزان اکسیژن محلول فاضلاب، میکروارگانیسم های اختیاری، با مصرف اکسیژن نیترات درون فاضلاب، نیترژون فاضلاب را بصورت گاز N2 آزاد می‌کنند.

این میکرومدل، مدل کوچک شده با مقیاس ۵ درصد تصفیه خانه فاضلاب روستای بیرق به ظرفیت ۴۵۰ مترمکعب در روز بوده که خود تصفیه خانه، توسط این مشاور طراحی گردیده بود.

 

  • تاریخ انتشار: 31 ژانویه 2019
  • نمایش: 948 نفر
  • دسته ها:
میکرومدل
  • برچسب ها:
, , , , , , ,