آخرین مطالب

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

EnFa

پروژه‌های مطالعاتی

این شرکت به یمن بکارگیری کارشناسان خبره و باتجربه، سابقه بالایی در انجام پروژه‌های مطالعاتی در بخش‌های مختلف دارد. تنوع پروژه‌های انجام شده توسط کارشناسان این شرکت، اندوخته‌ای شد تا ظرف مدت ناچیز اخذ رتبه مشاور بتواند پروژه های فراوانی را اخذ و به انجام رساند. در ذیل، عناوین پروژهای اخذ شده توسط این مشاور آمده است.