آخرین مطالب

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

EnFa

پروژه‌های اجرایی

این شرکت هم اکنون در حال ورود به پروژه های اجرایی با رویکرد انتقال دانش و فناوری به بخش اجرا و استفاده از تخصص و تجربه در بخش مطالعات و تحقیقات، در بخش اجراست. این رویکرد در ارتقاء کیفی ساخت و بهره برداری و استفاده از فناوری های روز همراه با دانش بومی، بسیار موثر است. این شرکت با دارا بودن رتبه همزمان مشاور و پیمانکار (در حال اخذ) و بهره برداری (در حال اخذ)، همچنین توانایی انجام تحقیقات و ساخت پایلوت های تحقیقاتی، یکی از کم نظیرترین شرکت های اجرایی در این بخش محسوب می گردد.

 

  • طرح EPC  تامین فشار و شبکه توزیع سپاه ناحیه استان سمنان
  • طرح EPC  خط انتقال و ایستگاه پمپاژ سپاه ناحیه استان سمنان