آخرین مطالب

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

EnFa

پروژه‌های اجرایی

این شرکت هم اکنون در حال ورود به پروژه های اجرایی با رویکرد انتقال دانش و فناوری به بخش اجرا و استفاده از تخصص و تجربه در بخش مطالعات و تحقیقات، در بخش اجراست. این رویکرد در ارتقاء کیفی ساخت و بهره برداری و استفاده از فناوری های روز همراه با دانش بومی، بسیار موثر است. این شرکت با دارا بودن همزمان رتبه های مشاور و پیمانکار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رتبه بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، همچنین توانایی انجام تحقیقات و ساخت پایلوت های تحقیقاتی، یکی از کم نظیرترین شرکت های اجرایی در این بخش محسوب می گردد.

 

  • طرح و اجرای (EPC) خط انتقال و ایستگاه پمپاژ ناحیه سمنان
  • طرح و اجرای (EPC) شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شرکت دارویی نوارژن
  • طرح و اجرای (EPC) تامین فشار و شبکه توزیع ناحیه سمنان