آخرین مطالب

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

EnFa

آموزش

این شرکت در نظر دارد آموزش های کاربری و تخصصی را با رویکرد انتقال تجربه در طراحی و اجرای تاسیسات آبی در بخش های مختلف به  کلیه دانش آموختگان و فعالین این بخش ارائه نماید. رویکرد آموزشی مدرسان این شرکت کاملا کاربردی و تجربی و مبتنی بر آخرین نسخه نرم افزارهای موجود در بخش آب و استانداردهای طراحی و بهره‌برداری در این بخش است.