آخرین مطالب

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

EnFa
پایلوت تصفیه فاضلاب به روش UASB+A2O

پایلوت تصفیه فاضلاب به روش UASB+A2O

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 92 نفر
پایلوت انکوباتور آزمایشگاهی

پایلوت انکوباتور آزمایشگاهی

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ 89 نفر
دستگاه کنترل دبی به همراه اندازه گیری حجمی

دستگاه کنترل دبی به همراه اندازه گیری حجمی

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ 67 نفر
پایلوت تصفیه پساب به روش MBR با غشای هالوفایبر

پایلوت تصفیه پساب به روش MBR با غشای هالوفایبر

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ 96 نفر
پایلوت الکترو بیوراکتور غشایی در تصفیه آب و فاضلاب

پایلوت الکترو بیوراکتور غشایی در تصفیه آب و فاضلاب

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ 137 نفر
پایلوت تصفیه فاضلاب به روش غشایی MBR

پایلوت تصفیه فاضلاب به روش غشایی MBR

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ 100 نفر
پایلوت تصفیه فاضلاب به روش MBR

پایلوت تصفیه فاضلاب به روش MBR

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۷ 135 نفر
پایلوت نمک‌زدایی با روش فتوالکترودیالیز

پایلوت نمک‌زدایی با روش فتوالکترودیالیز

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۷ 121 نفر
پایلوت تصفیه فاضلاب به روش MBR با غشای هالوفایبر

پایلوت تصفیه فاضلاب به روش MBR با غشای هالوفایبر

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۶ 269 نفر
پایلوت بیوراکتور غشایی MBR + فیلم

پایلوت بیوراکتور غشایی MBR + فیلم

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ 403 نفر
پایلوت مدولار تصفیه‌خانه آب

پایلوت مدولار تصفیه‌خانه آب

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ 278 نفر
پایلوت ستون فیلتر کربن

پایلوت ستون فیلتر کربن

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ 179 نفر