آخرین مطالب

یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

En Fa

کلیات

ماکت‌های هیدرودینامیک، ترکیبی از ساختار کوچک شده وسایل یا محیط با حرکت دینامیکی یا هیدرودینامیکی(حرکت آب) می‌باشند که ماکت بخش فرعی کار و حرکت سازه یا آب، بخش اصلی و هدف ساخت بوده است.

ادامه مطلب

ماکت هیدرودینامیک چاه + فیلم

این ماکت، برشی از چاه بوده که نحوه نصب و عملکرد الکتروپمپ چاهی را نشان می‌دهد. در این ماکت، لایه‌های خاک با اشکال مختلف نشان داده شده است. لوله جدار در بخش پایینی توسط روزنه، قابلیت هدایت آب از لایه آبخوان به داخل چاه را دارا می‌باشد.

ادامه مطلب

ماکت هیدرودینامیک قنات + فیلم

این ماکت، برشی از قنات بوده که نحوه عملکرد قنات را نشان می‌دهد؛ در این ماکت لایه‌های خاک نیز با اشکال مختلف نشان داده شده است.

ادامه مطلب