آخرین مطالب

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

EnFa

پروژه‌های تحقیقاتی

  • انجام مطالعات تحقیقاتی در طرح آب بحساب نیامده و روشهای کاهش آن در شهرک صنعتی جهان آباد یزد
  • همکاری در پروژه تحقیقاتی مطالعات آب بحساب نیامده شهرک صنعتی مامونیه استان مرکزی