آخرین مطالب

جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

En Fa

میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب به روش MBR با غشای فلت‌شیت + فیلم

مدل ارتقا یافته میکرومدل تصفیه خانه فاضلاب به روش MBR با غشای فلت شیت که در آن از دیفیوزرهای حباب ریز و حباب درشت در مقیاس کوچک استفاده شده است.

ادامه مطلب

میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب به روش MBR با غشای هالوفایبر + فیلم

این میکرومدل تصفیه فاضلاب به روش MBR را نشان می‌دهد. این روش عملکرد مناسبی در افزایش راندمان تصفیه و با کاهش حجم تصفیه خانه به همراه دارد.

ادامه مطلب

میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب با فرآیندهای هوازی و بی‌هوازی + فیلم

این دستگاه یک میکرومدل تصفیه خانه فاضلاب صنعتی است که کلیه واحدهای مورد نیاز یک تصفیه فاضلاب قوی در آن تعبیه شده است.

ادامه مطلب

پایلوت بیوراکتور غشایی MBR + فیلم

پایلوتی از سیستم MBR که متشکل از فلت شیت‌های غشایی تولیدی شرکت مهندسی رشاب طرح می‌باشد. بیوراکتور غشایی (MBR) یک راکتور بیولوژیکی با بیومس معلق و ممبران‌های میکرو یا اولترا فیلتراسیون جهت جداسازی مواد معلق از آب یا فاضلاب می‌باشد.

ادامه مطلب