آخرین مطالب

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

EnFa

تصفیه آب

image13

عموما آبهای موجود در طبیعت بخودی خود با انواع آلودگی‌های طبیعی مواجه بوده و اغلب آنها بصورت عادی قابل شرب نمی‌باشند. حتی آبهای چاه و چشمه که جزء آبهای زلال و تمیز محسوب می‌شوند احتمال آلوده شدن با انواع آلاینده‌های زمین‌ساخت مانند سیانید،  آرسنیک یا انسان‌ساخت مانند نیترات یا آلودگی‌های میکروبی غیر قابل رویت را دارا هستند. لذا عموما منابع آب پس از انتخاب و ارزیابی کمی، می‌بایست مورد سنجش کیفی قرار گرفته و با توجه به نوع و میزان آلودگی، در صورت نیاز، تصفیه خاص خود را داشته باشند. اقدامی که متاسفانه مغفول مانده و برای اغلب مصرف‌کنندگان، صرفا یک نسخه ارائه می‌گردد. در صورتیکه گاهی، این نسخه مشترک، نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه به مشکلات دیگر نیز دامن خواهد زد.

تصفیه‌خانه‌های آب از تصفیه‌خانه‌های بسیار بزرگ شهری و صنعتی که به منظور تصفیه‌ آبهای سطحی جهت حذف کدورت و آلودگی میکروبی ساخته می‌شوند تا پکیج‌های کوچکی که درخانه‌ها در زیر سینک‌ها قرار می‌گیرد دسته بندی می‌شوند. اندازه، احجام، نوع فرآیند و تجهیزات بکار رفته در این تصفیه‌خانه‌ها بستگی کامل به میزان حجم و نوع آلاینده‌های آن دارد. لذا مهندسان مشاور با توجه به کمیت و کیفیت آب، با آزمایشات دقیق و بررسی‌های فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی، نوع فرآیند تصفیه‌ را مشخص و در مطالعات مرحله اول و دوم، نقشه‌های اجرایی آن را ارائه نموده و بر روند ساخت نظارت می‌نمایند.

  • تاریخ انتشار: 23 نوامبر 2015
  • نمایش: 1,883 نفر
  • دسته ها:
تاسیسات آب