آخرین مطالب

شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

En Fa

استحصال پساب

  • طرح استحصال پساب و آبیاری فضای سبز در ۸ شهرک صنعتی استان مرکزی (ایبک آباد، خیر آباد، خمین، محلات، فرمهین، مامونیه، زاویه و نوبران)
  • طرح استحصال پساب و آبیاری فضای سبز در ۳ شهرک صنعتی استان لرستان (بروجرد، خرم آباد ۱ و خرم آباد ۲ )
  • تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
  • نمایش: 40 نفر
  • دسته ها:
دسته‌بندی نشده