آخرین مطالب

پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

EnFa

دوره آموزشی اصول طراحی شبکه فاضلاب با نرم افزار SewerGEMS v8.0

سر فصل مطالب آموزشی

 • آشنایی با روشهای مختلف تخمین مصرف سرانه آب در شهرها (مشترک با بخش آب)
 • بررسی شرایط منابع آب در تعیین کمیت مصرف آب (مشترک با بخش آب)
 • آشنایی با استانداردها و نشریات روز ایران در خصوص طراحی شبکه فاضلاب (مشترک با بخش آب)
 • آشنایی با نحوه استفاده از آمار مشترکین در برآورد سرانه مصرف (مشترک با بخش آب)
 • آشنایی با نحوه پیمایش و پارامترهای مهم در تعیین شرایط محدوده طرح
 • آشنایی با نحوه تعیین ضریب تبدیل آب به فاضلاب
 • آشنایی با تعیین مقادیر نشتاب و رواناب و روشهای تعیین آن
 • آشنایی با مبانی طراحی شبکه های فاضلاب
 • آشنایی با نحوه طراحی و لوله گذاری شبکه فاضلاب و ضوابط آن
 • طراحی اولیه مدل با ترسیم شبکه در نرم افزار یا ورود لوله از محیط اتوکد یا GIS
 • آشنایی با نحوه تخصیص ارتفاع به گره ها در محیط سورجمز
 • آشنایی با روشهای مختلف تخصیص دبی به منهول ها
 • آشنایی با روشهای تخصیص نشتاب به لوله و رواناب به منهول ها
 • آشنایی با انواع ضرائب پیک و تعیین آن و تخصیص آن به مدل
 • طراحی شبکه با استفاده از نرم افزار و تحلیل آن در سناریوهای مختلف
 • نحوه اصلاح شیب، ایجاد دراپ و به حداقل رساندن عمق در شبکه
 • نحوه مدلسازی پمپ و ایستگاه پمپاژ در نرم افزار
 • آشنایی با جزئیات اجرایی و سازه ای شبکه های فاضلاب
 • بررسی شرایط دینامیکی مصرف در شبکه با تحلیل الگوی مصرف روزانه
 • بررسی نحوه کنترل گزارشات مشاورین و صحت سنجی داده ها (مختص کارفرمایان)
 • بررسی نحوه کنترل نقشه های اجرایی طرح های مشاورین (مختص کارفرمایان)
 • بررسی نحوه کنترل متره و برآورد و اسناد مناقصه مشاورین (مختص کارفرمایان)

 

حداقل ساعت آموزش:

۳ روز با ۸ ساعت آموزش روزانه جمعا ۲۴ ساعت

 

هزینه دوره:

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال