آخرین مطالب

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

En Fa

ایستگاه‌های پمپاژ

ایستگاه‌های پمپاژ، قلب تپنده سیستم‌های آب و فاضلاب هستند. این ایستگاه‌ها در گستره بسیار وسیعی از نظر ظرفیت ساخته می‌شوند. دامنه این گستره، از پمپ‌های کوچک که پمپاژ آب یک یا چند واحد مسکونی را برعهده دارد تا ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ جهت انتقال مقادیر قابل توجهی از آب یا فاضلاب، تغییر می‌کند. در طرح این […]

ادامه مطلب

شبکه توزیع آب

آب از مخازن ذخیره آب، به سمت شهر‌ها، روستاها و مراکز مصرف توسط خطوط انتقال، هدایت شده و توسط شبکه‌های توزیع به دست مصرف کننده می‌رسد. شبکه‌های توزیع شهری عموما از خطوط اصلی، نیمه‌اصلی و فرعی در اقطار بسیار متنوع تشکیل می‌گردد. مبانی هیدرولیکی در طراحی شبکه‌های توزیع آب از مهمترین مباحث فنی این طر‌ح‌ها […]

ادامه مطلب

مخازن ذخیره

آب پس از تامین و تصفیه، می‌بایست جهت استفاده در مخازنی ذخیره گردد. مخازن به چند منظور در سیستم‌های آبی استفاده می‌شوند. مهمترین آنها مخازن ذخیره‌ای آب می‌باشد که از احجام کوچک برای منازل، شهرک‌های کوچک، شهرک‌های صنعتی و روستاها تا مخازن بسیار بزرگ برای شهر‌های پرجمعیت متغیر می‌باشند. این مخازن عموما بصورت سرپوشیده در […]

ادامه مطلب

انتقال آب

انتقال آب از منبع تامین تا محل مصرف یا تصفیه‌خانه‌های آب توسط خطوط انتقال انجام می‌گیرد. خطوط انتقال آب خام شامل کانال‌های ثقلی رو باز یا رو بسته یا توسط لوله‌های ثقلی یا تحت فشار انجام می‌پذیرد. ثقلی یا تحت فشار بودن خطوط انتقال بستگی مسقیم به توپوگرافی زمین دارد. باز یا بسته بودن خط […]

ادامه مطلب