آخرین مطالب

یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

En Fa

تصفیه فاضلاب

رهاسازی فاضلاب بصورت غیرتصفیه‌شده در محیط‌زیست باعث آلودگی منابع و محیط شده و می‌تواند باعث صدمات جبران ناپذیر به آن گردد. فاضلاب‌های صنعتی با توجه به دارا بودن آلاینده‌های خاص، این آسیب‌رسانی را افزایش خواهند داد. با اینکه فاضلاب در محیط بخودی خود تصفیه میشود لیکن با افزایش حجم فاضلاب، زمان طبیعی جوابگوی تصفیه کامل […]

ادامه مطلب

شبکه جمع‌آوری فاضلاب

در چرخه آب پس از فرآیند تولید و مصرف آب، جمع‌آوری فاضلاب قرار دارد. فاضلاب انسانی یا صنعتی یکی از منابع آلوده کننده محیط زیست است که اگر بصورت عادی در محیط رها گردد می‌تواند باعث آلودگی محیط زیست از جمله آب، خاک و هوا گردد. از سوی دیگر، محدودیت‌های موجود منابع آب، ضرورت بازچرخانی […]

ادامه مطلب

شبکه توزیع آب

آب از مخازن ذخیره آب، به سمت شهر‌ها، روستاها و مراکز مصرف توسط خطوط انتقال، هدایت شده و توسط شبکه‌های توزیع به دست مصرف کننده می‌رسد. شبکه‌های توزیع شهری عموما از خطوط اصلی، نیمه‌اصلی و فرعی در اقطار بسیار متنوع تشکیل می‌گردد. مبانی هیدرولیکی در طراحی شبکه‌های توزیع آب از مهمترین مباحث فنی این طر‌ح‌ها […]

ادامه مطلب

مخازن ذخیره

آب پس از تامین و تصفیه، می‌بایست جهت استفاده در مخازنی ذخیره گردد. مخازن به چند منظور در سیستم‌های آبی استفاده می‌شوند. مهمترین آنها مخازن ذخیره‌ای آب می‌باشد که از احجام کوچک برای منازل، شهرک‌های کوچک، شهرک‌های صنعتی و روستاها تا مخازن بسیار بزرگ برای شهر‌های پرجمعیت متغیر می‌باشند. این مخازن عموما بصورت سرپوشیده در […]

ادامه مطلب