آخرین مطالب

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

EnFa

شبکه توزیع آب

image38

آب از مخازن ذخیره آب، به سمت شهر‌ها، روستاها و مراکز مصرف توسط خطوط انتقال، هدایت شده و توسط شبکه‌های توزیع به دست مصرف کننده می‌رسد. شبکه‌های توزیع شهری عموما از خطوط اصلی، نیمه‌اصلی و فرعی در اقطار بسیار متنوع تشکیل می‌گردد. مبانی هیدرولیکی در طراحی شبکه‌های توزیع آب از مهمترین مباحث فنی این طر‌ح‌ها می‌باشد. تعادل در فشار و سرعت در شبکه، جنس لوله‌ها، کنترل و دیسپاچینگ آنلاین شبکه و کنترل‌های کیفی در داخل شبکه از مباحث کلی مطرح در این طرح‌ها می‌باشد. نرم‌افزارهای متنوعی در طراحی شبکه‌های توزیع آب استفاده می‌شوند که از مهمترین آنها می‌توان به WaterGems اشاره نمود.

  • تاریخ انتشار: 23 نوامبر 2015
  • نمایش: 2,101 نفر
  • دسته ها:
تاسیسات آب