آخرین مطالب

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

EnFa

ماکت‌های هیدرودینامیک

ماکت یا نمونک، و یا مدل‌سازی از ابزارهای کار مهندسان و نمونه کوچکی از چیزی است که ساخته شده یا قرار است ساخته شود. ماکت را برای توضیح و توجیه در معرض دید قرار می دهند تا افراد غیر فنی و کسانی که می خواهند در زمان کوتاهی درباره یک طرح، اطلاعات جامعی کسب کنند، با رویت ماکت، به هدف خود برسند. ماکت‌ها عموما ساختار صلب و ایستایی دارند و در برخی موارد، حرکت‌هایی از لوازم نقلیه، قایق یا کشتی بر روی آب یا حرکت بادبان آسیاب برای گیرایی کار ایجاد میکنند.  ماکت‌های هیدرودینامیک، ترکیبی از ساختار کوچک شده وسایل یا محیط با حرکت دینامیکی یا هیدرودینامیکی(حرکت آب) می‌باشند که ماکت بخش فرعی کار و حرکت سازه یا آب، بخش اصلی و هدف ساخت بوده است. در ساخت ماکت‌های هیدرودینامیک، تخصص‌های متنوعی از سازه، معماری، برق و الکترونیک، ابزار دقیق، کنترل، مکانیک، مواد، شیمی و رباتیک استفاده می‌شود. البته تخصص‌های متنوع دیگر نیز بنا به نیاز ساخت ماکت، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ساخت ماکت سعی در رعایت مقیاس در کوچک‌سازی است. اما در برخی مواقع جهت نشان دادن برخی رخدادها، امکان تغییر ابعاد وجود خواهد داشت.  این ماکت‌ها قابلیت کاربردهای آموزشی و کمک آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را دارا می‌باشند.