آخرین مطالب

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

EnFa

کلیات

این شرکت با رویکرد تحقیقات و پژوهش در صنعت آب و محیط زیست آغاز بکار نموده و با اخذ رتبه مشاور، انجام مطالعات در این بخش را نیز در دستور کار قرار داد. در ادامه با توجه به اینکه هدف از انجام کلیه طرح های پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی، اجرای سیستم های کارا و نوین در تاسیسات آب می باشند و همراه داشتن دانش و تجربه تحقیقات و طراحی می تواند شرایط اجرا و ساخت را متحول نماید وارد مرحله اجرایی و پیمانکاری شده و با توجه به دارا بودن رتبه مشاور، امکان انجام پروژه ها را در قابل طرح و ساخت (EPC) دارا می باشد.