آخرین مطالب

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

EnFa

درباره ما

شرکت رشاب طرح در دی ماه ۱۳۹۱ با مشارکت تعدادی از متخصصین رشته‌های مختلف با محوریت آب و محیط زیست تشکیل گردید.

 

این شرکت با رویکرد ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در طراحی و ساخت تاسیسات آب و فاضلاب، جمع‌آوری آبهای سطحی، آبیاری و زهکشی، منابع آب و محیط زیست شروع بکار نمود و با استفاده از تجربیات متخصصین خود، پروژه‌های متعددی را به انجام رساند. انجام بیش از ۱۰۰ پروژه مطالعاتی در زمینه‌های مختلف و متنوع توسط عوامل این شرکت، تجربه و اندوخته‌ای گرانمایه در صنعت آب و محیط زیست محسوب می‌شود.

 

از ابتدای سال ۱۳۹۴، در کنار ارائه خدمات مشاوره و با توجه به شرایط بحرانی ایجاد شده در وضعیت آبی کشور، این شرکت، با نیازسنجی انجام شده در خصوص لزوم شناخت موثر افراد در سطوح مختلف با نحوه عملکرد سازه‌ها و تاسیسات آبی، بحث آموزش و فرهنگ‌سازی را در دستور کار قرار داده و با توجه به امکانات و پتانسیل‌های موجود، ساخت میکرومدل و ماکت‌های هیدرودینامیک را در دستور کار خود قرار داد. همچنین با ارتباطی که در چندسال گذشته با دانشجویان بخش آب و محیط زیست ایجاد گردید توسعه این بخش را در ساخت پایلوت‌های آزمایشگاهی در دستور کار قرار داد تا با ارائه خدمات مشاوره‌ای فنی و تخصصی در طراحی و ساخت پایلوت‌های آزمایشگاهی، اساتید و دانشجویان را در انجام طرح‌های تحقیقاتی و دستیابی به نتایج موثر و کاربردی در صنعت، یاری نماید.

 

با توجه به ماهیت ساخت این میکرومدل‌ها، پایلوت‌ها و ماکت‌های هیدرودینامیک و لزوم استفاده ازتخصص‌های مختلف در بخش‌های معماری، سازه، هیدرولیک، فرآیند، برق، کنترل و ابزار دقیق، مکانیک و رباتیک، تیم تخصصی تکمیل و با بکارگیری نیروهای جوان، خلاق و مبتکر، طرح‌ها در زمینه‌های مختلف، طراحی و ساخته شد.

هم اکنون، این شرکت در حال توسعه میکرومدل‌ها در زمینه‌های مختلف با رویکرد آموزشی، تحقیقاتی، تجاری، تبلیغاتی و . . . می‌باشد.

این شرکت در نظر دارد با توجه به پتانسیل‌های بوجود آمده، در بخش دانش‌بنیان نیز فعال شده و با حمایت از ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه، در بخدمت گرفتن علم در صنعت، پویا گردد.

***********************

نام شرکت:

رَش) در لغت به قطرات ریز آب یا باران گفته می‌شود. نم نم آب همیشه باعث لطافت و طراوت در محیط و انسان می‌گردد. این لطافت به یمن کم بودن و همیشگی بودن است. چه بسا در صورت افزایش شدت، خسارات آن از مزایای آن بیشتر خواهد شد. هر اقدام یا تغییری، در صورتی که با نرمی و لطافت انجام گیرد در عمق جان نفوذ کرده و موثر و دائمی خواهد بود. انتخاب این کلمه به عنوان اولین کلمه نام شرکت، از رهیافت این شرکت به منظور شروعی آرام و موثر در بحث‌های نو و مبتکرانه در صنعت حکایت می‌کند.

آب) کلمه آب با حیات عجین شده و در قرآن از آن به عنوان عامل اصلی حیات نام برده شده است. با توجه به رویکرد اصلی این شرکت جهت فعالیت در بخش آب کشور، این کلمه استفاده شده است.

طرح) یا نقشه، ابتدایی‌ترین نیاز هر حرکتی می‌باشد. هر اقدامی بدون طرح مناسب و مطالعه شده، محکوم به شکست یا خسارت است. این شرکت با توجه به اهمیت طرح و طراحی تخصصی در هر اقدام، این کلمه را به عنوان یکی از عناوین خود برگزیده است.

.

***********************

آرم شرکت:

ساختار کلی آرم شرکت، بصورت قطره‌ طراحی شده که کلمه رشاب در آن بصورت متقارن، شکل گرفته است. با توجه به رویکرد شرکت در راستای ARM Model (6i) miniفعالیت‌های آب و محیط زیست، رنگ آبی و سبز به عنوان نماد رنگی شرکت انتخاب شده و در آرم متظاهر گشته است. کلمه آب در آرم به رنگ آبی و المان‌های دیگر به رنگ سبز نشان داده شده است. احاطه کردن رنگ آبی به معنای حفاظت از زندگی و حیات توسط آب است و آن بدین معناست که صرفا با وجود آب، حیات وجود خواهد داشت. نقطه‌های رش در آرم بصورت دایره و قطره نشان داده شده که علاوه بر تجلی کلمه رشاب، القا کننده انسان و جایگاه آن به عنوان اشرف مخلوقات در محیط زیست و طبیعت بوده که حیات خود را از وجود و احاطه آب بدست آورده است. قطره فوقانی، علاوه بر تکمیل شکل کلی آرم، تاکیدی دوباره بر جایگاه رفیع آب، حتی یک قطره، به عنوان بالاترین سطح ارزش‌گذاری جهان خواهد بود. همچنین المان میانی تمثال شمعی است که بجای شعله، آب اطراف آنرا روشن و زنده نگه خواهد داشت.