آخرین مطالب

جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

EnFa

میکرومدل

این شرکت با رویکرد توسعه در صنعت میکرومدل، ماکت های هیدرودینامیک و پایلوتهای تحقیقاتی در مدت کوتاه توانسته است سفارشاتی از داخل و خارج کشور پذیرفته و نسبت به ساخت دستگاه با توجه به نیاز سفارش دهنده، اقدام نماید. در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد.

 

 • طراحی و ساخت میکرومدل MBR با غشاهای فلت شیت به سفارش گروه صنعتی کویر (مشاهده)
 • طراحی و ساخت پایلوت MBR با غشاهای هالوفایبر به سفارش شرکت دانش بنیان ایفا پژوهش (مشاهده)
 • طراحی و ساخت میکرومدل MBR با غشاهای هالوفایبر به سفارش شرکت دانش بنیان ایفا پژوهش (مشاهده)
 • طراحی و ساخت میکرومدل تصفیه خانه فاضلاب به سفارش شرکت آبفا تصفیه پارسیان (مشاهده)
 • طراحی و ساخت میکرومدل MBR با غشاهای فلت شیت به سفارش شرکت آبفا تصفیه پارسیان (مشاهده)
 • طراحی و ساخت میکرومدل MBR با غشاهای هالوفایبر به سفارش شرکت یوروکانستراکشن از یونان (مشاهده)
 • طراحی و ساخت پایلوت MBR با غشاهای هالوفایبر به سفارش شرکت یوروکانستراکشن از یونان (مشاهده)
 • طراحی و ساخت میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب به روش MLE به سفارش شرکت آب و فاضلاب روستایی تبریز (مشاهده)
 • طراحی و ساخت میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب به روش MBR با غشای فلت شیت به سفارش شرکت فراز تصفیه (مشاهده)
 • طراحی و ساخت پایلوت تصفیه فاضلاب به روش UASB+A2O [پایان‌نامه کارشناسی ارشد | دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی]  (مشاهده)
 • طراحی و ساخت پایلوت الکتروبیوراکتور غشایی در تصفیه آب و فاضلاب [رساله دکتری | دانشگاه تهران] (مشاهده)
 • طراحی و ساخت پایلوت انکوباتور آزمایشگاهی به سفارش دانشجوی دکتری | دانشگاه شهید بهشتی (مشاهده)
 • طراحی و ساخت پایلوت تصفیه فاضلاب به روش MBR به سفارش یک دانشجوی دکتری از کشور هند (مشاهده)
 • طراحی و ساخت پایلوت نمکزدایی با روش فتوالکترودیالیز به سفارش دانشجوی دکتری | دانشگاه تهران (مشاهده)