آخرین مطالب

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

EnFa

دوره آموزشی اصول طراحی شبکه آبهای سطحی با نرم افزارStormCAD v8.0

سر فصل مطالب آموزشی

 • آشنایی با مقدمات هیدرولوژی و مطالعات اقلیمی در محدوده طرح
 • آشنایی با روشهای مختلف برآورد دبی سیلاب و رواناب در طرح
 • بررسی روش مطالعات حوضه های بالادست شهرک ها و محاسبه حجم سیلاب
 • بررسی مبانی هیدرولیکی طراحی کانال های آب سطحی
 • آشنایی با نحوه تعیین ضریب رواناب برای محدوده های شهری
 • آشنایی با نحوه طراحی و کانال گذاری شبکه آبهای سطحی و ضوابط آن در شهرها
 • طراحی اولیه مدل با ترسیم شبکه در نرم افزار یا ورود لوله از محیط اتوکد یا GIS
 • آشنایی با نحوه تخصیص ارتفاع به گره ها در محیط StormCAD
 • آشنایی با روشهای مختلف حوزه بندی و تخصیص دبی رواناب به گره ها
 • آشنایی با انواع متدهای مختلف هیدرولوژیک و نحوه ورود آن به نرم افزار
 • طراحی شبکه با استفاده از نرم افزار و تحلیل آن در سناریوهای مختلف
 • نحوه اصلاح شیب، ایجاد دراپ و به حداقل رساندن عمق در شبکه
 • نحوه مدلسازی پمپ و ایستگاه پمپاژ در نرم افزار
 • آشنایی با جزئیات اجرایی و سازه ای شبکه های آب های سطحی
 • بررسی نحوه کنترل گزارشات مشاورین و صحت سنجی داده ها (مختص کارفرمایان)
 • بررسی نحوه کنترل نقشه های اجرایی طرح های مشاورین (مختص کارفرمایان)
 • بررسی نحوه کنترل متره و برآورد و اسناد مناقصه مشاورین (مختص کارفرمایان)

 

حداقل ساعت آموزش:

۳ روز متوالی با ۸ ساعت آموزش روزانه جمعا ۲۴ ساعت

 

هزینه دوره:

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال