آخرین مطالب

جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

EnFa

کلیات پایلوتهای تحقیقاتی

انجام بسیاری از طرح‌های عمرانی، آبی و زیست‌محیطی قبل از پیاده سازی در مقیاس واقعی یا صنعتی، در مرحله مطالعاتی یا تحقیقاتی، نیاز به بررسی علمکرد یا فرآیند در مقیاس کوچکتر و استخراج پارامترهای طراحی خواهد داشت. با توسعه نرم افزارهای رایانه‌ای و قابلیت مدلسازی عددی، در بسیاری از فرآیندها، امکان استخراج پارامترهای مورد نیاز فراهم شده است. لیکن در برخی شرایط، خصوصا در مباحث مرتبط با موجودات زنده(بیو) مانند فرآیندهای بیولوژیک یا بیوشیمیایی و حتی برخی شرایط هیدرولیکی یا شیمیایی، نیاز به ساخت مقیاس کوچک و بررسی شرایط مختلف ضروریست. این شرکت با توجه به تجربه و اندوخته کارشناسان در بخش‌های مختلف، علی‌الخصوص تحقیقاتی و پژوهشی و بکارگیری تخصص‌های متنوع درنظر دارد تا در طراحی، ساخت و بهره‌برداری مناسب از پایلوت‌های آزمایشگاهی و ایجاد شرایط هرچه واقعی‌تر به مقیاس صنعتی، به محققان و پژوهشگران یاری رساند. (( با توجه به رویکرد دانش‌محور شرکت، حمایت حداکثری از پایان‌نامه و تز‌های دانشجویی، جزء ...

کلیات پایلوتهای تحقیقاتی
  • تاریخ انتشار: 9 نوامبر 2017
  • 726 نفر