آخرین مطالب

جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

EnFa

پایلوت ستون فیلتر کربن

پایلوت ستون فیلتر کربن ستون‌های جاذب در تصفیه‌فاضلاب برای سنجش میزان جذب انواع آلاینده‌ها و پارامترهای شیمیایی یا فیزیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارتفاع و قطر پایلوت با توجه به طراحی صورت گرفته به لحاظ دبی و نوع جاذب قابل تغییر می‌باشد. عملکرد ثقلی و تحت فشار نیز قابل مدلسازی و کاربرد می‌باشد.   نحوه عملکرد: این پایلوت ستونی از کربن فعال بوده که پساب از بالای آن وارد و از زیر آن خارج می‌گردد. با توجه به تخلخل ماده داخل ستون و ثقلی بودن پایلوت، دبی ورودی محدودیت خواهد داشت. امکان ورود پساب از پایین و خروج آن از پساب نیز امکان‌پذیر است. نمونه عبورداده شده از داخل فیلتر، قابل جمع‌اوری و اندازه‌گیری می‌باشد. با نصب شیرهای نمونه‌گیر، امکان نمونه‌گیری از نقاط مختلف ستون و راندمان بخش‌های مختلف وجود خواهد داشت.

پایلوت ستون فیلتر کربن
  • تاریخ انتشار: 18 جولای 2017
  • 756 نفر