آخرین مطالب

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

EnFa

تامین آب

image3

تامین آب ابتدایی‌ترین مرحله مطالعات آب و فاضلاب می‌باشد. با توجه به محدودیت‌ها و تنوع منابع آب در یک محل اعم از:

الف) منابع آب سطحی مانند رودخانه‌ها و سدها

ب) منابع آب زیرسطحی مانند قنات، چشمه،  چاه‌های نیمه عمیق و عمیق آبرفتی، آبهای کارستیک و . . .

ج) آبهای نامتعارف مانند استفاده مجدد از پساب، استحصال آب از هوا، آبهای فسیلی، آبهای ژرف و …

می‌بایست با توجه به کمیت و کیفیت آب در دسترس و کمیت و کیفیت آب مورد نیاز،‌ انواع گزینه‌ها را برای تامین آب را تعیین نموده و سپس مورد مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی قرار داد و بهینه‌ترین گزینه را معرفی نمود. همچنین در این مطالعات، روش‌های مختلف آبگیری از منبع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  • تاریخ انتشار: 23 نوامبر 2015
  • نمایش: 2,335 نفر
  • دسته ها:
تاسیسات آب, خدمات مشاور