آخرین مطالب

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

EnFa

انتقال آب

image24

انتقال آب از منبع تامین تا محل مصرف یا تصفیه‌خانه‌های آب توسط خطوط انتقال انجام می‌گیرد. خطوط انتقال آب خام شامل کانال‌های ثقلی رو باز یا رو بسته یا توسط لوله‌های ثقلی یا تحت فشار انجام می‌پذیرد. ثقلی یا تحت فشار بودن خطوط انتقال بستگی مسقیم به توپوگرافی زمین دارد. باز یا بسته بودن خط انتقال نیز بستگی به شرایط مختلفی از جمله خام یا تصفیه‌ شدن آب، مسائل زیست‌محیطی و بهداشتی آب، احتمال آلوده شدن آب بصورت غیرعمدی یا عمدی و موارد دیگر بستگی دارد. عموما در طراحی خطوط مسائل هیدرولیکی، هزینه‌های مترتب بر ساخت کانال یا انتخاب لوله و مسیر انتقال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در انتقال آب از پایین‌دست به بالادست، اجبارا از ایستگاه‌های پمپاژ استفاده شده و مباحث فنی مرتبط با آن نظیر هزینه‌های ساخت و نگهداری و تجهیزات مربوطه و مسائل فنی از جمله ضربه قوچ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیاره نظیر الگوریتم ژنتیک جهت انتخاب گزینه مناسب و برتر در طراحی خطوط انتقال، بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

  • تاریخ انتشار: 23 نوامبر 2015
  • نمایش: 2,178 نفر
  • دسته ها:
تاسیسات آب