آخرین مطالب

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

EnFa

ماکت هیدرودینامیک مجتمع آبرسانی روستایی + فیلم

این ماکت به سفارش شرکت آب و فاضلاب روستایی تهران ساخته شده و مدل کوچک شده مجتمع آبرسانی روستایی شهید تهرانی می‌باشد. این ماکت شامل چاه ها، خطوط جمع آوری، مخازن ذخیره، خطوط انتقال و مخازن هوایی روستایی بوده و شمایی از تصفیه آب حاوی نیترات چاه را نیز نشان داده است.   

ماکت هیدرودینامیک مجتمع آبرسانی روستایی + فیلم
  • تاریخ انتشار: 31 ژانویه 2019
  • 751 نفر

ماکت هیدرودینامیک چاه + فیلم

ماکت هیدرودینامیک چاه این ماکت، برشی از چاه بوده که نحوه نصب و عملکرد الکتروپمپ چاهی را نشان می‌دهد. در این ماکت، لایه‌های خاک با اشکال مختلف نشان داده شده است. لوله جدار در بخش پایینی توسط روزنه، قابلیت هدایت آب از لایه آبخوان به داخل چاه را دارا می‌باشد. نحوه عملکرد: در زمانی که الکتروپمپ خاموش باشد، سطح آب تا سطح استاتیک بالا آمده و ثابت خواهد ماند. با روشن شدن الکتروپمپ، سطح آب پایین رفته و با توجه به قدرت پمپ و میزان آبدهی تنظیمی، سطح آب ثابت خواهد ماند. در صورت افزایش میزان آبدهی و افت بیش از هد سطح آبخوان، پمپ به هوادهی خواهد افتاد (دل خواهد زد)

ماکت هیدرودینامیک چاه + فیلم
  • تاریخ انتشار: 18 جولای 2017
  • 1,023 نفر

تاسیسات آب

تامین آب مناسب برای استفاده انسانی یا غیرانسانی شامل سلسله فرآیندهایی است که با توجه به نوع مصرف، ساختار و ماهیت آن متغیر است. این زنجیره می‌بایست در کنار هم دیده شده و مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. عدم تحلیل و بررسی هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند مشکلاتی را برای انسان یا محیط زیست بوجود آورد. لذا انجام مطالعات جامع جهت آبرسانی به مصرف کننده(انسان یا غیرانسان) ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و ارزیابی اثرات مختلف فنی، اقتصادی، زیست محیطی و بهداشتی، علاوه بر ایجاد شرایط پایدار در تامین آب، باعث کاهش مخاطرات و هزینه‌های مترتب بر انجام پروژه می‌گردد. عموما زنجیره تاسیسات آب بصورت زیر قابل تعریف می‌باشد. تامین آب تصفیه آب انتقال آب ذخیره آب توزیع آب

تاسیسات آب
  • تاریخ انتشار: 23 نوامبر 2015
  • 2,594 نفر