آخرین مطالب

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

EnFa

شبکه‌های آبیاری

اجراي طرح‌هاي آبياري، به دليل ضرورت استفاده بهينه از منابع آبي و بهره برداري از آن توسط كشاورزان داراي اهميت ويژهاي بوده و در اولويت‌هاي برنامه‌ريزي اجرايي هر كشور قرار دارد. سهم عمده مصرف آب در جهان در کشاورزی بوده و کاهش مصرف آب در آن با اجرای روش‌های نوین آبیاری، نقش عمده و بسزایی در حفظ منابع آب خواهد داشت. تاسیسات آبیاری شامل مجموعه سازه‌های انحراف آب، آبگیری و شبکه‌های آبیاری می‌باشد. شبکه‌های آبیاری به مجموعه تاسیساتی که برای انتقال و توزیع آب و جمع‌آوری آبهای مازاد آبیاری و رواناب‌ها احداث می‌شود اطلاق می‌گردد. شبکه‌های آبیاری شامل انواع کانال‌های روباز یا روبسته، کانالت‌ها و مجاری کوچک می‌باشد. امروزه جهت افزایش راندمان آبیاری به بخش نهایی آبیاری یعنی مجاری کوچک و نحوه آبیاری توجه ویژه می‌نمایند. انواع آبیاری‌های تحت فشار نظیر آبیاری بارانی و قطره‌ای در این گروه قرار داند. تجیهزات آبیاری بسیار متنوع بوده و آبیاری می‌تواند از یک ...

شبکه‌های آبیاری
  • تاریخ انتشار: 25 نوامبر 2015
  • 2,803 نفر