آخرین مطالب

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

EnFa

دوره آموزشی اصول طراحی سیستم‌های آبیاری فضای سبز با نرم افزار WaterGEMS v8.0

سر فصل مطالب آموزشی

 • آشنایی با روشهای مختلف تخمین مصرف گیاه و هیدرومدول
 • آشنایی با نرم افزارهای Netwat و Cropwat
 • بررسی اطلاعات مورد نیاز اقلیمی و داده های هواشناسی
 • آشنایی با مبانی کیفی آب و خاک در طرح های آبیاری فضای سبز
 • آشنایی با نیاز آبی گیاهان و شرایط مختلف طرح بر روی آن
 • آشنایی با روش های مختلف تعیین هیدرومدول
 • اشنایی با الگوی کشت و اثرات آن در سیستم های آبیاری
 • آشنایی با سیستم های آبیاری و تاسیسات مربوطه
 • آشنایی با نحوه طراحی و لوله گذاری شبکه آبیاری و ضوابط آن
 • تعیین مبانی هیدرولیکی طراحی شبکه های آبیاری
 • طراحی اولیه مدل با ترسیم شبکه در نرم افزار یا ورود لوله از محیط اتوکد یا GIS
 • آشنایی با نحوه تخصیص ارتفاع به گره ها در محیط واترجمز
 • آشنایی با روشهای مختلف تخصیص دبی به گره ها
 • آشنایی با نحوه مدلسازی قطره چکان و آب پاش در نرم افزار
 • بررسی شرایط فشاری و نحوه زون بندی فشار شبکه
 • بررس نحوه زون بندی آبیاری و برنامه ریزی آبیاری ماهانه
 • طراحی شبکه با استفاده از نرم افزار و تحلیل آن در سناریوهای مختلف
 • نحوه مدلسازی پمپ و ایستگاه پمپاژ در نرم افزار
 • بررسی نحوه کنترل گزارشات مشاورین و صحت سنجی داده ها (مختص کارفرمایان)
 • بررسی چگونگی و نحوه کنترل نقشه های اجرایی طرح های مشاورین (مختص کارفرمایان)
 • بررسی نحوه کنترل متره و برآورد و اسناد مناقصه مشاورین (مختص کارفرمایان)

 

حداقل ساعت آموزش:

۳ روز متوالی با ۸ ساعت آموزش جمعا ۲۴ ساعت

 

هزینه دوره:

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال