آخرین مطالب

جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

EnFa

شبکه‌های آبیاری

اجرای طرح‌های آبیاری، به دلیل ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی و بهره برداری از آن توسط کشاورزان دارای اهمیت ویژهای بوده و در اولویت‌های برنامه‌ریزی اجرایی هر کشور قرار دارد. سهم عمده مصرف آب در جهان در کشاورزی بوده و کاهش مصرف آب در آن با اجرای روش‌های نوین آبیاری، نقش عمده و بسزایی در حفظ منابع آب خواهد داشت. تاسیسات آبیاری شامل مجموعه سازه‌های انحراف آب، آبگیری و شبکه‌های آبیاری می‌باشد. شبکه‌های آبیاری به مجموعه تاسیساتی که برای انتقال و توزیع آب و جمع‌آوری آبهای مازاد آبیاری و رواناب‌ها احداث می‌شود اطلاق می‌گردد. شبکه‌های آبیاری شامل انواع کانال‌های روباز یا روبسته، کانالت‌ها و مجاری کوچک می‌باشد. امروزه جهت افزایش راندمان آبیاری به بخش نهایی آبیاری یعنی مجاری کوچک و نحوه آبیاری توجه ویژه می‌نمایند. انواع آبیاری‌های تحت فشار نظیر آبیاری بارانی و قطره‌ای در این گروه قرار داند. تجیهزات آبیاری بسیار متنوع بوده و آبیاری می‌تواند از یک سیستم ساده سنتی تا یک سیستم کاملا پیشرفته و خود کنترل پیشرفت نماید. در مطالعات آبیاری، مباحث مربوط به اقلیم و هواشناسی، ژئومورفولوژی، زمین‌شناسی و ژتوتکنیک، خاکشناسی، گیاه شناسی، مباحث کمی و کیفی آب و . . . مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در طراحی علاوه بر نرم‌افزارهای بروز داخلی و خارجی نظیر از نرم افزارهای Cropwat، Netwat، EnDrim، Ref-et از نرم‌افزار پیشرفته WaterGems نیز به عنوان نرم افزار طراحی و کنترل هیدرولیکی آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود.

  • تاریخ انتشار: 25 نوامبر 2015
  • نمایش: 2,800 نفر
  • دسته ها:
آبیاری و زهکشی
  • برچسب ها:
, , , ,