آخرین مطالب

پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲

EnFa

چشم انداز

این شرکت در نظر دارد در کنار انجام مطالعات و پژوهش در صنعت آب و محیط زیست، به بزرگترین شرکت تخصصی ساخت میکرومدل‌های دینامیک و هیدرودینامیک در ایران و جهان تبدیل شده و هنر و تخصص ایرانی را با این صنعت، به دنیا معرفی نماید.