آخرین مطالب

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

EnFa

آبیاری و زهکشی

بحث آبیاری و زهکشی جزئی از چرخه آب است که با توجه به محدودیت‌های منابع آب، بیش از پیش مد نظر کارشناسان و متخصصین بخش آب قرار گرفته است. استفاده بهینه از آب برای کشاورزی و آبیاری فضای سبز در سال‌های اخیر با توسعه روش‌های برتر آبیاری ممکن شده است. از سوی دیگر زهکشی آبهای سطحی و زیرزمینی به منظور استفاده بهینه از منابع آب یا توسعه خدمات شهری، با پیشرفت همراه بوده است. در این گروه دو سرفصل اصلی مد نظر قرار می‌گیرد. . شبکه‌های آبیاری شبکه‌های زهکشی(سطحی و زیرسطحی)

آبیاری و زهکشی
  • تاریخ انتشار: 23 نوامبر 2015
  • 2,813 نفر