آخرین مطالب

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۳

EnFa

استفاده مجدد از پساب

6

دفع پساب با توجه به منبع پذیرنده، دارای کیفیت و حتی کمیت خاص می‌باشد. هر پذیرنده شرایط خود را برای میزان و شرایط پساب خواهد داشت. امروزه از دفع پساب بصورت خام در منابعی مانند چاه‌های جذبی، رودها و رودخانه‌ها و دریاها تا استفاده مجدد در آبیاری مزارع یا فضای سبز، استفاده در صنعت یا حتی شرب نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از آب پساب به عنوان منبعی ارزشمن خصوصا در مناطق درارای محدودیت شدید منابع آب بیش از پیش مد نظر قرار گرفته است. امروز بحث استفاده از پساب در همه شرایطی که آب استفاده می‌شود مد نظر قرار دارد و کلیه واحدها در شرف ایجاد چرخه بسته آب در سیستم خود هستند.

انجام مطالعات استفاده مجدد از پساب، شامل مطالعات جامعی پیرامون کیفیت و کمیت پساب موجود و شرایط مصرف به لحاظ نیازهای کمی و کیفی و روش‌های تامین شرایط مصرف خواهد بود. مطالعه و انتخاب مناسب‌ترین و بهینه‌ترین روش برای استفاده مجدد در این حوضه انجام خواهد گرفت.

  • تاریخ انتشار: 25 نوامبر 2015
  • نمایش: 2,427 نفر
  • دسته ها:
تاسیسات فاضلاب