آخرین مطالب

دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

En Fa

میکرومدل

این شرکت با رویکرد توسعه در صنعت میکرومدل، ماکت های هیدرودینامیک و پایلوتهای تحقیقاتی در مدت کوتاه توانسته است سفارشاتی از داخل و خارج کشور پذیرفته و نسبت به ساخت دستگاه با توجه به نیاز سفارش دهنده، اقدام نماید. در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد.

 

  • طراحی و ساخت میکرومدل MBR با غشاهای فلت شیت به سفارش گروه صنعتی کویر (مشاهده)
  • طراحی و ساخت پایلوت MBR با غشاهای هالوفایبر به سفارش شرکت دانش بنیان ایفا پژوهش (مشاهده)
  • طراحی و ساخت میکرومدل MBR با غشاهای هالوفایبر به سفارش شرکت دانش بنیان ایفا پژوهش (مشاهده)
  • طراحی و ساخت میکرومدل تصفیه خانه فاضلاب به سفارش شرکت آبفا تصفیه پارسیان (مشاهده)
  • طراحی و ساخت میکرومدل MBR با غشاهای فلت شیت به سفارش شرکت آبفا تصفیه پارسیان (مشاهده)
  • طراحی و ساخت میکرومدل MBR با غشاهای هالوفایبر به سفارش شرکت یوروکانستراکشن از یونان (مشاهده)
  • طراحی و ساخت پایلوت MBR با غشاهای هالوفایبر به سفارش شرکت یوروکانستراکشن از یونان (مشاهده)
  • طراحی و ساخت میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب به روش MLE به سفارش شرکت آب و فاضلاب روستایی تبریز (مشاهده)