آخرین مطالب

یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

En Fa

پایلوت بیوراکتور غشایی MBR + فیلم

پایلوتی از سیستم MBR که متشکل از فلت شیت‌های غشایی تولیدی شرکت مهندسی رشاب طرح می‌باشد. بیوراکتور غشایی (MBR) یک راکتور بیولوژیکی با بیومس معلق و ممبران‌های میکرو یا اولترا فیلتراسیون جهت جداسازی مواد معلق از آب یا فاضلاب می‌باشد.

ادامه مطلب

پایلوت مدولار تصفیه‌خانه آب

فیلمی از پایلوت تصفیه‌خانه چندمنظوره آب که با طراحی و ساخت مدولار آن، امکان استفاده در رنج‌های وسیع هیدرولیکی و کنترل‌های عملیاتی را خواهد داشت.

ادامه مطلب

پایلوت ستون فیلتر کربن

پایلوت ستون فیلتر کربن ستون‌های جاذب در تصفیه‌فاضلاب برای سنجش میزان جذب انواع آلاینده‌ها و پارامترهای شیمیایی یا فیزیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارتفاع و قطر پایلوت با توجه به طراحی صورت گرفته به لحاظ دبی و نوع جاذب قابل تغییر می‌باشد. عملکرد ثقلی و تحت فشار نیز قابل مدلسازی و کاربرد می‌باشد.   نحوه […]

ادامه مطلب