آخرین مطالب

یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

En Fa

تاسیسات فاضلاب

امروز مشکلات زیست محیطی و بهداشتی دفع غیربهداشتی فاضلاب بر کسی پوشیده نیست. از آن سو محدودیت‌های منابع آب باعث شده است بحث بازیافت آب و استفاده مجدد از پساب جایگاه ویژه‌ای در صنعت آب بدست آورد. روش‌های مختلف جمع‌آوری و دفع فاضلاب و استفاده مجدد از پساب بگونه‌است که انجام مطالعات در این بخش […]

ادامه مطلب

تاسیسات آب

تامین آب مناسب برای استفاده انسانی یا غیرانسانی شامل سلسله فرآیندهایی است که با توجه به نوع مصرف، ساختار و ماهیت آن متغیر است. این زنجیره می‌بایست در کنار هم دیده شده و مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. عدم تحلیل و بررسی هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند مشکلاتی را برای انسان یا محیط […]

ادامه مطلب

کلیات

امروزه مباحث مرتبط با محیط زیست انسانی، یکی از پیش‌رو ترین علوم انسانی محسوب شده و انسان قرن ۲۱ می‌داند تا آینده دور، کره زمین به عنوانبخش بسیار کوچکی از جهان هستی، تنها مامن و محل ممکن برای زندگی انسانی می‌باشد. از سوی دیگر با افزایش جمعیت و محدودیت منابع در بخش‌های مختلف، می‌بایست بگونه‌ای […]

ادامه مطلب