آخرین مطالب

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷

En Fa

دوره آموزشی اصول طراحی شبکه آبهای سطحی با نرم افزارStormCAD v8.0

سر فصل مطالب آموزشی آشنایی با مقدمات هیدرولوژی و مطالعات اقلیمی در محدوده طرح آشنایی با روشهای مختلف برآورد دبی سیلاب و رواناب در طرح بررسی روش مطالعات حوضه های بالادست شهرک ها و محاسبه حجم سیلاب بررسی مبانی هیدرولیکی طراحی کانال های آب سطحی آشنایی با نحوه تعیین ضریب رواناب برای محدوده های شهری […]

ادامه مطلب

دوره آموزشی اصول طراحی سیستم‌های آبیاری فضای سبز با نرم افزار WaterGEMS v8.0

سر فصل مطالب آموزشی آشنایی با روشهای مختلف تخمین مصرف گیاه و هیدرومدول آشنایی با نرم افزارهای Netwat و Cropwat بررسی اطلاعات مورد نیاز اقلیمی و داده های هواشناسی آشنایی با مبانی کیفی آب و خاک در طرح های آبیاری فضای سبز آشنایی با نیاز آبی گیاهان و شرایط مختلف طرح بر روی آن آشنایی […]

ادامه مطلب

دوره آموزشی اصول طراحی شبکه فاضلاب با نرم افزار SewerGEMS v8.0

سر فصل مطالب آموزشی آشنایی با روشهای مختلف تخمین مصرف سرانه آب در شهرها (مشترک با بخش آب) بررسی شرایط منابع آب در تعیین کمیت مصرف آب (مشترک با بخش آب) آشنایی با استانداردها و نشریات روز ایران در خصوص طراحی شبکه فاضلاب (مشترک با بخش آب) آشنایی با نحوه استفاده از آمار مشترکین در […]

ادامه مطلب

دوره آموزشی اصول طراحی شبکه آب با نرم افزار WaterGEMS v8.0

سر فصل مطالب آموزشی آشنایی با روشهای مختلف تخمین مصرف سرانه بررسی شرایط منابع آب در تعیین کمیت مصرف آب و روند تغییرات در آینده آشنایی با استانداردها و نشریات روز ایران در خصوص طراحی شبکه آب آشنایی با نحوه استفاده از آمار مشترکین در برآورد سرانه مصرف آشنایی با ضرائب حداکثر و حداقل جریان […]

ادامه مطلب