آخرین مطالب

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

En Fa

استحصال پساب

طرح استحصال پساب و آبیاری فضای سبز در ۸ شهرک صنعتی استان مرکزی (ایبک آباد، خیر آباد، خمین، محلات، فرمهین، مامونیه، زاویه و نوبران) طرح استحصال پساب و آبیاری فضای سبز در ۳ شهرک صنعتی استان لرستان (بروجرد، خرم آباد ۱ و خرم آباد ۲ )

ادامه مطلب

مطالعات طراحی فضای سبز

مطالعات طرح فضای سبز شهرک های صنعتی شهرک های صنعتی مریوان، صاحب و یاسوکند استان کردستان   پروژه های انجام شده بصورت دست دوم طرح فضای سبز شهرک صنعتی بانه استان کردستان طرح فضای سبز شهرک صنعتی اشتهارد استان قزوین طرح فضای سبز شهرک صنعتی زنجان ۴ استان زنجان

ادامه مطلب

مطالعات زیست محیطی

مطالعات توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح فاضلاب شهر دمق در استان همدان مطالعات توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح فاضلاب شهر قهاوند در استان همدان

ادامه مطلب

طرح مخازن ذخیره آب

مطالعات مرحله دوم تاسیسات پمپاژ و مخزن ذخیره ۲۰۰۰ مترمکعبی شهر زیارت استان خراسان شمالی   پروژه های انجام شده بصورت دست دوم طراحی مخازن ۲۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۵۰۰۰ مترمکعبی آب شربشهر پردیس تهران

ادامه مطلب