آخرین مطالب

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

EnFa

اهداف

  • ارائه خدمات مشاوره‌ای در طراحی و نظارت بر پروژه‌های مرتبط با آب و محیط زیست
  • توسعه در بخش تحقیقات آزمایشگاهی و نیمه صنعتی با ساخت پایلوت و میکرومدل‌
  • افزایش سطح آموزش کاربردی با ملموس کردن شرایط واقعی در میکرومدل‌ها در مراکز آموزشی
  • استفاده از تخصص‌های کاربردی در ساخت میکرومدل‌ها به منظور توسعه کمی و کیفی این صنعت
  • ارتقاء سطح اطلاعات عمومی با نشان دادن عملکرد ساختارهای پنهان در صنعت و محیط زیست
  • حمایت از ایده‌های خلاقانه، پایان‌نامه‌های دانشجویی و پروژه‌های تحقیقاتی